För århundraden sedan, när mänskligheten fortfarande försökte att harmoniseras med de kosmiska cyklerna inträffade Saint Michael firandet på Höstdagjämningen. Vid denna tidpunkt är längden på dagen och natten lika långa (eller nästan).

Mikael är den lysande principen som förvandlar och sedan balanserar mörkret och ljuset, motsatserna. Detta är skälet till att han kallas för "Fredens Prins".


Drakens, Förmörkelsernas och Stora Alkemisternas Mästare, avlägsnar Michael / Mikael successivt mänskligheten från kaoset och mörkret. Han guidar nu Planeten och Mänskligheten i återuppbyggnaden av den Nya Cykeln.


Du vill ha en omvandling av resterna från det förflutna, av mörkret och korruptionen. Du vill avsluta dualiteten, ytterligheterna och våldet.


Arbeta medvetet med Ärkeängel Michael.Koppla bort dig själv från alla dåtida band, oavsett personliga, religiösa eller dogmer. Koppla samman dig direkt med Michael, Ljusets Princip. Ta åtminstone 10 minuter. Använd rökelse och låt hjärtat vägleda dig.


Ställ dig själv och världen under skydd och ledning av Sol Ärkeängeln, om vilken de heliga texterna säger att Han kommer att vara med dig i slutet av Cykeln.


Organisera en timme eller en dag med bön eller meditation under Michaels vingar. Tre personer är tillräckligt för att ankra en kraftfull Ljus triangel. "Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag med dem".

Om du är själv, koppla samman dig med mänskligheten, med Kosmos och förankra din önskan att förvandla världen och mänskliga angelägenheter.En enkel bön som du kan använda:


Ärkeängel Michael

Ambassadör av Ljuset och Gudomliga Ansiktet,

Guida mig och skydda mig

På min resa till det Gudomliga Hjärtat.

Genom din kraft och under dina vingar

Låt mig finna styrka, glädje och kärlek.


Må dina helgon änglar vara med mig

Och injut i mitt liv en smak av paradiset

Låt ditt Svärd skära alla band som håller mig fängslad,

Alla hinder som hämmar mig från att återförena min själ.


Låt mig ha tillit, integritet och rättvisa,

Så jag kan bli skonad av Domens Svärd,

För att få Gudomlig Barmhärtighet och Nåd,

För allt som jag fortfarande inte förstår


Ärkeängel Michael,

Tack för din Närvaro, bredvid Gud och bredvid Mänskligheten.

Mitt hjärta är öppet, i Gudomlighetens tjänst.

Amen.

 
Fall Equinox September 22, 2012
Let us Celebrate Equilibrium and Peace with the Archangel Michael

Is Humankind ready to be blessed? Are you?
Work in harmony with the Archangel Michael and receive the blessings attached to His love and frequency.
 
Open up to the last secret of the Church: the true identity of the Archangel Michael, Son of God and Creator, in the process of taking back the ruling of the Earth.